LAGERLISTE - Bearbeitungszentrum - Vertikal

Bearbeitungszentrum - Vertikal
1052-06032
Bearbeitungszentrum - Vertikal
MAZAK VQC 20/40 - 1984
x-Weg 1000 mm
y-Weg 508 mm
z-Weg 460 mm
Palettengröße 1240 x 550 mm
Anzahl der Paletten 2
Datenblatt
1052-06042
Bearbeitungszentrum - Vertikal
HURON BX II - 1986
x-Weg 1050 mm
y-Weg 560 mm
z-Weg 510 mm
Tischgröße 1200 x 560 mm
Spindelaufnahme ISO 50
Datenblatt
1052-06033
Bearbeitungszentrum - Vertikal
MAZAK MTV 655/60 - 1996
x-Weg 1500 mm
y-Weg 650 mm
z-Weg 650 mm
Palettengröße 1740 x 650 mm
Spindelaufnahme SK 50
Datenblatt
1052-06051
Bearbeitungszentrum - Vertikal
MAZAK VTC-200 C - 2000
x-Weg 1660 mm
y-Weg 510 mm
z-Weg 510 mm
Tischaufspannfläche 2000 x 510 mm
Spindelaufnahme SK 40
Datenblatt